Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1891

[Заметка] // Zur Judenfrage: Zeitgenössische Originalaussprüche / Hg. von G.E.Klopfer.- München, 1891.- S. 47. [БЛ, 424; Jas, 195]

Из лекций по латинской фонетике // Филологические записки.- Воронеж, 1891.- Вып. II.- С. 273-296; Вып. IV-V.- С. 217-320; Вып. VI.- С. 321-344. (См.: 1893 Из) [БЛ, 127; Jas, 156]

II Catechismo resiano.- Pietroburgo, 1891.- 28 s. (См.: 1875 Рез; 1894 II Cat) [БЛ, 155; Jas, 193]

Aforyzmy // Biblioteka polska w Rumunii (1866-1891): Ksiązka pamiątkowa.- Jassy, 1891. Есть отт. [БЛ, 421; Jas, 191]

Franciszek Bolemir Kwiet // Athenaeum.- Praha, 1891.- N4.- С.1-5. Есть отт. [БЛ, 153; Jas, 192]

In Sachen der hiesigen römischkatholischen Kirche // Neue Dörptsche Zeitung.- Dorpat, 1891.- N129, 208. (См.: 1886 W spr; 1887 W spr; 1888 In; 1888 W spr; 1891 W spr)

Jedna z kwestii spornych pisowrii polskiej. Jak pisać: czy-ya, -ia, -ye, -ie; czv też, -yia, -ija, -yje, -ije; czy tež nareszcie -ja, -je // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1891.- С. 787-832. Есть отт. [БЛ, 154; Jas, 194]

Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe.- Warszawa, 1891.- 56 s. (См.: 1888 Mik; 1889 Mik; 1893 Из[Бл]; 1904 Mik; 1963Ник; 1974 Mik) [БЛ, 155а]

O ogólnych przyczynach zmian językowych // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1891.- T. Ill.- Z. 2.- S. 447-488. (см 1893 Из[БЛ]; 1904 Szk:50-95; 1963 Избр, Об об) Есть отт. [!Jas, 196 ср. 1890 O og]

О zadaniach językoznawstwa // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1891.- T. III.- Z. I.- C. 92-115. (См.: 1893 Из[БЛ]; 1904 Szk:24-49; 1963О зад) [!Jas, 197 ср. 1889 O zad]

Sad naganny о Elizie Orzeszkowej // Dziennik Poznański.- Poznań, 1891.- N174. (См.: 1888 Mik[БЛ]; 1893 Из[БЛ]) [БЛ, 156; Jas, 198]

Wspomnienia z podróży przelotnej po Czechach // Dziennik Poznański.- Poznań, 1891.- N153, 154, 156, 158, 159, 162, 171, 172. [БЛ, 422; Jas, 199]

W sprawie kościoła katolickiego w Dorpacie // Kraj.- Petersburg, 1891.- N16, 30. (См.: 1886 W spr; 1887 W spr; 1888 In; 1888 W spr; 1891 In)

Z Dorpatu. Sprostowanie (w sprawie funduszu miejscowcgo kościoła) // Przegląd Katolicki.- Warszawa, 1891.- N45-46. [БЛ, 423; Jas, 200]

Zum neusprachlichen Unterricht-Cursus von Frl. Elise Baranius // Neue Dörplsche Zeitung.- Dorpat, 1891.- N283. (См.: 1886 W spr[БЛ]; 1888In[БЛ]) [БЛ, 425; Jas, 201]

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру