Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1894

*Литовско-латышско-польско-русский словарь М. Межиниса // Tydzien.- Lwów, 1894.- N35. [БЛ, 180; Jas, 229]

II Gatechismo Resiano, con una prefazione del dott. Giuseppe Loschi, professore nel R. Instituto forestale di Vallombrosa.- Udine, 1894.- 113 p. (См.: 1875 Рез; 1891 II Cat) [БЛ, 171; Jas, 215]

Aus Nah’ und Fern // Der Salon, Familienblatt…/ Herausgegeben von M. v. Stoffela.- Wien, 1894.- N7. [БЛ, 429; Jas, 214]

Dodatek do pieśni białorusko-polskich z powiatu Sokólskiego // Zbiór wiadomośći do antropologii krajowej.- Кraków, 1894.- T. XVIII.- S. 225-231. Есть. отт. [БЛ, 168; Jas, 216]

Drobiazgi etymologiczne // Sprawozdania z posiedzeń Wydzialu filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie.- Кraków, 1894.- Мaszec.- S. 16-19. (См.: 1904 Drob(б); 1974 Drob(б)) [БЛ, 169; Jas, 218]

Einiges über Palatalisierung (Palatalisation) und Entpnlatalisierung (Dispalatalisation) // Indogermanische Forschungen.- Straßburg, 1894.- Bd. IV.- С. 45-52. Есть отт. [БЛ, 170; Jas, 219]

Ksiądz Michał Hórnik: Wspomnienie pośmiertne // Czas.- Kraków, 1894.- N45. (См.: 1894 Ks(б)) [БЛ, 172; Jas, 220]

Ksiądz Michał Hórnik: Wspomnienie pośmiertne // Nowa Reforma.- Kraków, 1894.- N45. (См.: 1894 Ks(a)) [БЛ, 173; Jas, 221]

Próba teorii alternacji fonetycznych. Część 1 ogólna // Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademję Umiejętnośći w Krakowie.- Kraków, 1894.- T. XX.- S. 219-364. Вышло также отдельным оттиском: Kraków.- 1894.- 146 s.) (См.: 1895 Ver; 1963 Оп) [БЛ, 174; Jas, 222]

Spomnjenje wo Mick. Hórniku // Lużica.- Budišyn, 1894.- N5, 6. [БЛ, 175; Jas, 223]

**Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni, proponowanej przez Akademię Umięjętności // Pamiętnik zjazdu literatów i dziennikarzy polskich.- T. I.- Lwów, 1894. [БЛ, 622; Jas, 230]

**Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni, proponowanej przez Akademję Umiejętnośći // Tydzień.- Lwów, 1894.- N32. [БЛ, 176; Jas, 224]

Urindogermanische Alternanz e//o // Indogermanische Forschungen.- Straßburg, 1894.- Bd. IV.- С. 53-57. Есть отт. [БЛ, 176а; Jas, 225]

W sprawie pisowni // Kraj.- Petersburg, 1894.- N32, 33. [БЛ, 177; Jas, 226]

Z fonetyki międzywyrazowej (äussere Sandhi-) sanskrytu i języka polskiego // Sprawozdania z posiedzeń Wydzialu filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie.- Kraków, 1894.- Март.- S. 8-16. Есть отт. (См.: 1904 Z fon; 1974 Z fon ) [БЛ, 178; Jas, 227]

Z liryk Heinego: Próby przekładów sprzed 27 Iat // Charitas.- СПб., 1894. [БЛ, 179; Jas, 228]

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру