Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1866

[Мелкие полемические статьи] // Rodzina.- Warszawa, 1866.- N3, 5. [Венг ; БЛ, 392]

*Mierzyński A. O dzisiejszym stanowisku filologii / A.Mierzyński // Pamiętnik Naukowy.- Warszawa, 1866.- N1.- S.213 и след. [БЛ, 2; Jas, 6]Odpowiedź p. Aleksandrowi Makowieckiemu na jego recenzję dzieła: “Franciszka Bolemira Kwieta.

[Popularnej nauki wychowania” // Rodzina, 1866.- R.2.- N3.- S. 41-43. [Jas, 4]

[[Polemika na temat celowości dwóch egzaminów - maturalnego I wstępnego. Inc.:] “W numerze 3 Rodziny w Rozmaitościach czytamy między innymi…” // Rodzina, 1866.- R.2.- N5.- S.78. [Jas, 5]

[*Тrzaskоwski B. Stanowisko filologii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych w ogóle / В.Тrzaskоwski // Pamiętnik Naukowy.- Warszawa, 1866.- N1.- S.204 и след. [БЛ, 3; Jas, 7]

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру