Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1896

Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович [Автобиографическая заметка и автобиблиография] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Санкт-Петебургского университета.- СПб., 1896.- Т. I.- С. 69-75. [БЛ, 183а; Jas, 236]

Odczytanie i objaśnienie zagadkowego napisu на krzyżu otrzymanym z Prus zachodnich przez członka Akademii kś. Pawlickiego // Sprawozdania z posiedzeń Wydzialu filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie.- Kraków, 1896.- T. I.- N10.- С. 3. [БЛ, 184; Jas, 237]

Zestawienia etymologiczno-semasjologiczne, dotyczące pierwiastka ba w języku polskim // Sprawozdania z posiedzeń Wydzialu filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie.- Kraków, 1896.- T. I.- N3.- С. 3-10. (См.: 1904 Zest; 1974 Zest) [БЛ, 185; Jas, 238]

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру