..
..

1899

[ .:] - .- ., 1899. [; , 441-445]

[ .:] Kurier Codzienny.- Warszawa, 1899. [; , 441-445]

[ .:] Przegląd.- Lwów, 1899. [; , 441-445]

[ .:] Slovenské Listy.- 1899. [; , 441-445]

[ .:] Słowo polskie.- Lwów, 1899. ; , 441-445]

Fonema, fonemat // Wielka Encyklopedia powszechna Ilustrowana.- Warszawa, 1899.- T. 22.- S. 787 - 788. (.: 1963 (); 1973 ; 1977 (); 1977, (); 1984 ) [, 201; Jas, 255]

Fonologia (fonetyka) arioeuropeiska // Wielka Encyklopedia powszechna Ilustrowana.- Warszawa, 1899.- T. 22.- S. 798- 802. [, 203; Jas, 257]

Fonologia (fonetyka) polska // Wielka Encyklopedia powszechna Ilustrowana.- Warszawa, 1899.- T. 22.- S. 811-819. (.: 1983 Fon()) [, 204; Jas, 258]

Fonologia (fonetyka) slowiańska // Wielka Encyklopedia powszechna Ilustrowana.- Warszawa, 1899.- T. 22.- S. 802-811. (.: 1983 Fon()) [, 205; Jas, 259]

Fonologia // Wielka Encyklopedia powszechna Ilustrowana.- Warszawa, 1899.- T. 22.- S. 791-798. (.: 1963, ) [, 202; Jas, 256]

Kilka słów wyjaśnienia // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1899.- T. V.- Z. 2.- S. 676-680. (.: 1895 *Z pow). [!Jas, 260 . 1898 Kil]

*Mucke E. De consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum dialectum Aeolicam geminatione / E.Mucke // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1899.- T.5.- Z.1.- S.255-265. [!Jas, 274 . 1898 *De]

Na ziemi słowiańskiej (Przygody i wrażenia) // Kraj.- Petersburg, 1899.- I.- N3, 4, 5. [, 439; Jas, 261]

Ołtuszewski Władysław. Odpowiedź na recenzję [oraz uwagi Baudouina de Courtenay] // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1899.- T.5.- Z.2.- S.665-675. [!Jas, . 1898 W Ołt]

*Ołtuszewski W. Szkic fiziologii mowy ze szczególnym uwzględnieniem głosek alfabetu polskiego.- Warsazawa, 1893.- Z powodu dziełka/ W.Ołtuszewski // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1899.- T.5.- S.244-255. [Jas, 275]

O pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologia // Kosmos.- Lwów, 1899.- Z. 4-5.- S. 155-173. (.: 1899 O pew ()) [, 206; Jas, 262]

pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologia // Młodość.- Kraków; Lwów, 1899.- Z. Ill.- S. 64-68; Z. IV.- S. 97-99. (.: 1889 O pew()) [, 207; Jas, 263]

Puszkin w Krakowie // Dziennik Poznański.- Poznań, 1899.- N142, 143, 144. (.: 1983 Pusz) [, 440; Jas, 264]

Slováci a korůna sv. Štepána // Slovanský Přehled.- Praha, 1899.- Cz. I.- S. 2-9, 73-78, 125-129, 170-176. (.: 1899 Slow(); 1899 Slow()) [, 208; Jas, 265]

Słowacy i korona św. Stefana // Dziennik Poznański.- Poznań, 1899.- N145, 146. (.: 1899 Slov; 1899 Slow()) [, 210; Jas, 266]

Słowacy i korona św. Stefana // Tydzień.- Lwów, 1899.- N203, 211, 220, 227. (.: 1899 Slov; 1899 Slow()) [, 209; Jas, 267]

Słowianie we Włoszech // Kraj.- Petersburg, 1899.- II .- N45, 46. [, 211; Jas, 268]

Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni, proponowanej przez Akademie Umiejętności w Krakowie [ . , . , . . ] // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1899.- T. V.- Z. 1.- S. 159-185 [!Jas, 269 . 1898 Spr]

Strona językowa oryginału polskiego listu Dymilra Samozwańca do papieża Klemensa VIII // Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie.- Kraków, 1899.- T. XXIX.- S. 183-213. . [, 212; Jas, 270]

Über die Zugehörigkeit der Slawen im Friaul vom Standpunkt der Sprachwissenschaft und der Volkerkunde // Politik.- Prag, 1899. [, *213; Jas, 271]

Wspomnienia z niedawnej wycieczki do Słowaków // Przegląd Tygodniowy.- Warszawa, 1899.- N18-19. (.: 1983 Wsp) [Jas, 272]
 

 
      
        ..
        
      
        
      
        
        
      -
        
   

     | | | | | | web-