..
..

1908

// Espero: internacia revuo de la cultura unuigo de popoloj:

.- ., 1908.- N9.- . 354-368; N10-11.- . 423-429. (.: 1907 Jęz; 1907 Zur; 1908 O jęz; 1912 []; 1912 W spr; 1963 ; 1963 ; 1989 ) [, 277; Jas, 428]

// .- ., 1908.- N9.- . 10-11. [, 538; Jas, 426]

[ :] .. . .- ., 1908. (.: 1908 **; 1963 ) [, 277; Jas, 427]

** .. / .. / . . .. .- ., 1908. (.: 1908 []; 1963 ) [, 631; Jas, 434]

*Brückner A. Dzieje języka polskiego / A.Brückner // Rocznik Slawistyczny.- Kraków, 1908.- T. I.- S. 90-121. . (.: 1983 *Dz) [, 282; Jas, 433]

Do charakterystyki ś. p. Kazimierza Jawnisa // Draugija.- Kaune, 1908.- T. IV.- N16. . [, 278; Jas, 422]

Kilka uwag przelotnych z powodu neosławizmu i neopołonizmu // Wolne Slowo.- Warszawa, 1908.- N36, 37. [, 539; Jas, 423]

O języku pomocniczym międzynarodowym. Odczyt publiczny, wygłoszony w Warszawie 5 maja 1908 r. // Krytyka.- Kraków,1908.- Z. X.- S. 243-249; Z. XI.- S. 375-383; Z. XII.- S. 461-472. .(.: 1907 Zur; 1908 ; 1908 O jęz; 1912 []; 1912 W spr; 1963 ; 1963 ; 1989 ) [, 279; Jas, 424]

O związku wyobrażeń fonetycznych z wyobrażeniami morfologicznymi i semazjologicznymi // Sprawozdania z Posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego.- Warszawa, 1908.- T. I.- Z. 4-5.- S. 9-28. . (.: 1963 ) [, 280; Jas, 425]

Zur Frage über die Weichheit und Härte der Sprachlaute im allgemeinen und im slavischen Sprachgebiete insbesondere // Zbornik u slavu Vatroslava Jagica.- Berlin, 1908.- S. 583-590. . [, 281; Jas, 432]

Wrażenia z Poznania // Wolne Słowo.- Warszawa, 1908.- N38, 39. [, 540; Jas, 430]

W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich: Odczyt, urządzony przez Polskie stowarzyszenie przyjaciół pokoju, a wygłoszony w Warszawie w sali Muzeum przemysłu i rolnictwa 30 kwietnia 1908 r.- Warszawa, 1903.- 36 s. [, 541; Jas, 429]

Wyroki sankiulotów // Wolne Słowo.- Warszawa, 1908.- N5. [, 542; Jas, 431]
 

 
      
        ..
        
      
        
      
        
        
      -
        
   

     | | | | | | web-