Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1924

[Приложение к:] Drzewiecki K. Teksty do nauki języka staropolskiego wieku XIV i XV. Wybór, obiaśnienie i przypisy / K. Drzewiecki / Pod redakcją oraz ze słowniczkem i innemi dodatkami (od str. 99 do końca) J. Baudouina de Courtenay.- Warszawa, 1924.- 183 s. (См.: 1924 **Drz) [БЛ, 371]

Cechy narodowości // Głos Poznański.- Poznań, 1924.- 20 декабря. [БЛ, 368; Jas, 596]

Co to jest narodowość i gdzie istnieje // Głos Poznański.- Poznań, 1924.- Декабрь. [БЛ, 369; Jas, 597]

Czy istnieje naród i język czesko-słowacki? // Głos Polski.- Łódź, 1924.- N158 (11 czerwca). [БЛ, 370; Jas, 598]

**Drzewiecki K. Teksty do nauki języka staropolskiego wieki XIV i XV: Wybór, objaśnienia i przypisy / K. Drzewiecki / Pod redakcją, oraz ze słowniczkiem i innymi dodatkami <...> Jana Baudouina de Courtenay.- Warszawa, 1924.- 183 s (См.: 1924 [Прил]) [БЛ, 640; Jas, 599]

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру