..
..

1927

Do artykuła prof. K. Nitscha: Rusini czv Ukraińcy? // Język polski.- Kraków, 1927.- T. XII. [, 375; Jas, 616]

Ilościowość w myśleniu językowym // Symbolae Grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski.- raków, 1927.- T. I.- S. 3-18. . (.: 1927 La not; 1963 ) [, 376; Jas, 617]

Kilka zestawień etymologicznych: I. różnorodność rdzeni, związanych z wyobrażeniem bycia, stawania się, istnienia 2. zmieszanie rdzeni zĭd // zīd lepić. tworzyć, budować i da-d // da-s. 3. pol. z//s (š)- prasl. s. 4. uście = ujście, ście = jście // Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i literatury.- XI - XVIII.- Warszawa, 1927. [, 377; Jas, 618]

La notion de quantité dans le langage (Ilościowość w myśleniu językowym) // Symbolae Grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski.- Kraków, 1927.- T. I.- S. 321-323. . (.: 1927 llos; 1963 ) [, 378; Jas, 620]

Mój stosunek do kościoła.- 1927. Warszawa: Sp. Wydawn // Bez dogmatu.- 1927.- 80.- S. 79.- 1 nlb. (.: 1983 Mój) [, 609; Jas, 619]

człowieczeniu mowy // Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego.- Wydział językoznawstwa i literatury.- XI-XVIII.- Warszawa, 1927. [, 379; Jas, 621]

Próby zestawień etymologicznych // Studia Staropolskie: księga ku czci A. Brücknera.- Kraków, 1927.- S. 213-229. . (.: 1927 Prób) [, 380; Jas, 622]

Rdzenie (pierwiastki, radices) czyli morfemy somnntycznie centralne myślenia językowego polskiego: 1) įest (įezd), 2) s (są), 3) bi (by), 4) będ // bęѮ(bądz) // bọd (bạd) // bọѮ (bądź) // Prace Filologiczne.- Warszawa, 1927.- T. XII.- S. 1-17. . [, 381; Jas, 623]

Różnica między fonetyką a psychofonetyką // Sprawozdania z Posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i literatury.- Warszawa, 1927.- T. XIX.- S. 3-9. . (.: 1963 ) [, 382; Jas, 624]
 

 
      
        ..
        
      
        
      
        
        
      -
        
   

     | | | | | | web-