Филологический факультет Казанского государственного университета
Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ
  Полный перечень трудов И.А.Бодуэна де Куртенэ

1974

Cetacyzm w zabytkach I gwarach (dyjalektach) języka polskiego // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 580-582. [В составе 1974 Szk] (См.: 1868(9) Zet; 1904 Cet)

Drobiazgi // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 412-415. [В составе 1974 Szk] (См.; 1869 Misc;1904 Drob(а))

Drobiazgi etymologiczne // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 583-586. [В составе 1974 Szk] (См. 1894 Drob; 1904 Drob(б))

Formy wyrazone a nawet całe zdania, które w języku polskim staly się tematami // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 401-408. [В составе 1974 Szk] (См.: 1868 Wort; 1869 Wort; 1904 Form)

Językoznawstwo czyli lingwistyka w wieku XIX // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 153-175. [В составе 1974 Szk] (См.: 1901 Jęz; 1904 Jęz; 1963 Языкоз(б); 1973 Язык; 1977 Язык)

Kilka wypadkόw działania analogji w deklinacji polskiej // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 328-400. [В составе 1974 Szk] (См.: 1868 Ein(б); 1904 Kil; 1963 Нек(г))

Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 248-327. [В составе 1974 Szk] (См.: 1888 Mik; 1889 Mik, 1891 Mik; 1893 Из[БЛ]; 1904 Mik; 1963 Ник; 1998 Ник)

O ogólnych przyczynach zmian językowych // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 202-247. [В составе 1974 Szk] (См.: 1890 O og; 1904 O og; 1963 Об об)

О zadaniach językoznawstwa // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 176-201. [В составе 1974 Szk] (См.: 1889 O zad; 1904 O zad; 1963 О зад; 1973 О зад; 1977 О зад)

Przegląd piśmienniczy // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 554-564. [В составе 1974 Szk] (См.: 1879 ; 1904 Prz)

*Rozbiór Gramatyki polskiej ksiądza Malinowskiegо [Включает в себя: 1875 *Roz; 1875 Uz; 1881 Uz] // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 416-553. [В составе 1974 Szk] (См.: 1881 *Z pow; 1904 *Roz)

Skłonność do e w języku polskim // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 576-579. [В составе 1974 Szk] (См.: 1868(9) Hin; 1974 Skł)

Szkice językoznawcze. - Reprodukcja wydania z 1904 r. // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S.145-616. (См.: 1904 Szk)

Wymiana spółglosek s (s, ś) i ch w języku polskim // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 409-411. [В составе 1974 Szk] (См.; 1868 Wech; 1904 Wym)

Zestawienia etymologiczno-semasjologiczne, dotyczące pierwiastka ba w języku polskim // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 587-591. [В составе 1974 Szk] (См.: 1896 Zest; 1904 Zest)

Z fonetyki międzywyrazowej (äussere Sandhi-) sanskrytu i języka polskiego // Baudouin de Courtenay J.N. Dzieła wybrane.- Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1976.- Т. I.- S. 565-575. [В составе 1974 Szk] (См.: 1894 Z fon; 1904 Z fon)

К началуДалееГлавная страница сайта
 
Ученые КЛШ
 
      Труды
        И.А.Бодуэна
        де Куртенэ
      О Бодуэне
        де Куртенэ
      Материалы
        Бодуэновских
        чтений
      Интернет-
        ресурсы
   

    Новости | Персоналии | История | Материалы | Контакты | О сайте | Письмо web-мастеру